CƠ QUAN
NGOẠI GIAO VIỆT NAM, 69 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN; KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN
Đã xem:6039 lượt.
NGOẠI GIAO VIỆT NAM, 69 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN;KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN

NGOẠI GIAO VIỆT NAM, 69 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN;

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG

TRONG THỜI GIAN ĐẾN


Nguyễn Thanh Hồng,

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

 

          Cách đây 69 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, trong hào khí của Cách mạnh tháng 8, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam cũng ra đời từ đây, bắt đầu kỷ nguyên mới độc lập, tự do.

          Trải qua các thời kỳ, đồng hành với cuộc đấu tranh trường chinh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà và xây dựng tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Ngoại giao Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng nước và giữ nước của dân tộc.

          Thời kỳ chiến tranh (1945-1975), ngoại giao Việt Nam đã thực hiện những sách lược hết sức đúng đắn, khôn khéo, vừa kiên quyết, vừa linh hoạt, góp phần giữ vững Nhà nước độc lập non trẻ trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Phối hợp với chiến trường, đấu tranh chính trị chủ động triển khai hoạt động quốc tế, tranh thủ đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới; phối hợp với mặt trận quân sự, tham gia đấu tranh tại Hội nghị Genève 1954 về Đông Dương, buộc các nước lớn công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, nhân dân Đông Dương, giải phóng được miền Bắc, đưa cách mạng Việt Nam sang giai đoạn mới. Phối hợp với chiến trường, đấu tranh chính trị, tiến hành đàm phán và ký kết Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/1/1973); tạo điều kiện thuận lợi dẫn đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền  Nam  thống nhất Tổ quốc.

            Thời kỳ bao cấp (1975-1986), là thời kỳ ngoại giao phục vụ khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh và bảo vệ Tổ quốc. Những năm đầu sau chiến tranh, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hàng chục nước, nhất là các nước tư bản chủ nghĩa, tranh thủ được sự giúp đỡ về vật chất của nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế nhằm khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (9/1977), tham gia Hội đồng tương trợ kinh tế (6/1978), ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác với Liên Xô (11/1978). Tuy nhiên, thời kỳ hoà bình xây dựng đất nước không dài, Việt Nam đã buộc phải đưa quân vào Campuchia, giúp nhân dân Campuchia đập tan chế độ diệt chủng và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia. Khôi phục lại tình đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương. Đó là nguyên nhân trực tiếp (cái cớ) dẫn đến chiến tranh biên giới với Trung Quốc (2/1979) và việc Trung Quốc, các nước phương Tây, ASEAN bao vây, cô lập, cấm vận Việt Nam.

          Thời kỳ đổi mới (1986 đến nay), Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI (12/1986), khởi đầu công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đường lối, chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao. Lợi ích cao nhất của dân tộc Việt  Nam  trong giai đoạn này là "giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội". Đó cũng là mục tiêu bao trùm của chính sách đối ngoại Việt  Nam. Nghị quyết 13 của Bộ chính trị (5/1988) đã tạo ra bước ngoặt trong đường lối chính sách đố ngoại Việt  Nam. Các Đại hội tiếp theo từ Đại hội VII(1991), Đại hội VIII (1996), Đại hội IX (2001), Đại hội X (2006), Đại hội XI (2011) đường lối, chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới đã từng bước được bổ sung, hoàn chỉnh. Đó là đường lối đối ngoại "độc lập tự chủ, hoà bình , hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoá các quan hệ quốc tế. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt  Nam  là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực". Việc thực hiện đường lối chính sách đối ngoại trên đã và đang gặt hái được những thành công quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Với việc rút hoàn toàn quân đội khỏi Campuchia, vấn đề Campuchia được giải quyết, Việt Nam đã phá được bao vây, cấm vận và không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế theo hướng đa dạng hoá và đa phương hoá; bình thường hoá và từng bước xác lập khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài với tất cả các nước lớn, các nước công nghiệp phát triển. Cho đến nay Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 nước, trong đó có tất cả các nước lớn, có quan hệ kinh tế với hơn 220 thị trường nước ngoài và là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế như: Liên hợp quốc (1977), Phong trào Không liên kết (1976), Tổ chức Pháp ngữ (1986), ASEAN (1995). Diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM (1996), Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương APEC (1998...); giải quyết ổn thoả nhiều tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển đảo, giữ vững môi trường hoà bình; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, tranh thủ nhiều nguồn ODA, FDI, mở rộng thị trường ngoài nước; tăng cường ngoại giao đa phương. Các sự kiện lớn của ngoại giao Việt Nam trong những năm gần đây là : Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao VII tổ chức Pháp ngữ (1997), Hội nghị cấp cao ASEAN VII (1998), Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-ÂU V (2004), Hội nghị thượng đỉnh APEC 14 (2006) … Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại Thế giới WTO (11/2006), Hoa Kỳ dành cho Việt Nam quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (11/2006);  Với tinh thần "chủ động, tích cực hội nhập quốc tế", Việt Nam đã chủ động tham gia, đàm phán Hiệp định Ðối tác xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP), Hiệp định Ðối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP); đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) với EU, Hàn Quốc, Liên minh hải quan gồm Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan.

          Đối với tỉnh Quảng Nam, kể từ khi tái lập đến nay (tháng 1/1997), với tinh thần chủ động hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, hoạt động đối ngoại của của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua khá sôi động và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          -  Về chính trị đối ngoại: Quan hệ hợp tác quốc tế của tỉnh ngày càng được mở rộng. Bên cạnh việc duy trì và phát triển mối quan hệ truyền thống đặc biệt với tỉnh giáp biên Sê Koong, tỉnh Chămpasak(Lào), tỉnh Quảng Nam đã chủ động đẩy mạnh hợp tác với nhiều địa phương nước ngoài như: các thành phố Osan, Yongin (Hàn Quốc), các tỉnh Battambang, Siêm Riệp (Campuchia), tỉnh Côtes dArmor (Pháp), tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), Nagasaki (Nhật Bản), Bryansk (LB Nga). Duy trì quan hệ tốt đẹp với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và tổ chức Liên hợp quốc; tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, địa phương của tỉnh phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức tương ứng của các nước như: thành phố Hội An thiết lập quan hệ hữu nghị với thành phố Szentendre(Hungary), thành phố Wernigerode(Đức), thành phố San Francisco(Hoa Kỳ), thành phố Kiama(Úc); các huyện, thành phố Phú Ninh, Nam Giang, Tây Giang, Duy Xuyên và Tam Kỳ thiết lập quan hệ hữu nghị với huyện Thà-tèng, Đắc-chưng, Kà-lừm, Chăm-pa-sắc và Lạ-màm của tỉnh Sê Koong và tỉnh Chăm-pa-sắc(Lào). Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã vinh dự đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế quan trọng đến thăm, làm việc tại tỉnh, trong đó có các đoàn cấp cao như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Cuba, Chủ nhiệm Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng HDNM Lào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao các nước ASEAN, Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc..vv. 

          - Về kinh tế đối ngoại: Tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại ở nước ngoài; chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), về xúc tiến vận động viện trợ phát triển chính thức (ODA), về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), nhờ đó đã huy động được nguồn lực đáng kể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong hơn 15 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã cấp phép trên 90 dự án FDI với tổng nguồn vốn khoảng 5 tỷ USD, hàng năm các doanh nghiệp FDI đóng góp ngân sách hàng trăm tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, số lượng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng và đã xuất hiện các tập đoàn lớn như: Inax, Indochina Capital, Groz Becker, Riker…; tỉnh đã thực hiện tốt các biện pháp thu hút, vận động viện trợ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA, NGO cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; bình quân mỗi năm thu hút khoảng 50 triệu USD vốn ODA và trên 10 triệu USD vốn NGO đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, dân sinh, phòng tránh thiên tai tập trung chủ yếu cho các khu vực nông thôn, miền núi và ven biển.

          - Về văn hoá đối ngoại: Nhiều hoạt động văn hóa đối ngoại sôi động với mục đích giới thiệu và quảng bá văn hóa địa phương đến bạn bè quốc tế được tổ chức thành công, mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật là: Festival Di sản Quảng Nam, Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản; cử nhiều đoàn nghệ thuật sang biểu diễn tại tỉnh Chăm-pa-sắc, Sê Koong (Lào). thành phố Osan (Hàn Quốc), thành phố Wernigerode (CHLB Đức). Phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai thực hiện tốt các dự án bảo tồn, trùng tu các di sản văn hóa; khảo sát, nghiên cứu, khai quật các di chỉ, di tích văn hóa.

- Về đối ngoại nhân dân: Hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh không ngừng được mở rộng, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng. Các Hội hữu nghị của tỉnh hoạt động hiệu quả, tạo được mối quan hệ bền vững và ngày càng lớn mạnh với các Hội hữu nghị thuộc các địa phương của các nước: Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,  New Zealand, Úc, Canada, … góp phần xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Quảng Nam nói riêng với bạn bè quốc tế.

           Phát huy các kết quả đạt được của công tác đối ngoại trong thời gian qua, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tỉnh Quảng Nam đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến như sau:

  - Chủ động, tăng cường mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố của các nước. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác với các địa phương đã thiết lập quan hệ chính thức; mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các địa phương kết nghĩa, các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và các đối tác quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tranh thủ tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy phát triển triển kinh tế - xã hội, chú trọng thắt chặt quan hệ hợp tác với Lào, các nước có tiềm năng và có chính sách ưu tiên hợp tác với Việt Nam.

          - Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực FDI, ODA, NGO phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại ở trong và ngoài nước; sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính.

          - Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và văn hoá đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân Quảng Nam với nhân dân các nước.

          - Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động đối ngoại, biên giới, lãnh thổ quốc gia.

          - Đa dạng hóa phương thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức tham mưu công tác đối ngoại địa phương.

                Trong không khí hân hoan của tháng Tám lịch sử, khắp nơi trên cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sự kiện kỷ niệm 69 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2014). Nhìn lại những thành tựu, bước lớn mạnh và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam trong 69 năm qua nói chung, thành tựu đối ngoại tỉnh Quảng Nam sau hơn 15 năm tái lập tỉnh nói riêng. Chúng ta, mỗi công chức, viên chức đang công tác trong ngành Ngoại giao rất đổi tự hào và phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Song, chúng ta cũng ý thức được trách nhiệm nặng nề và yêu cầu đối với ngành đã và đang đặt ra. Vì vậy, mỗi cá nhân công chức, viên chức cần tiếp tục phấn đấu, không ngừng rèn luyện, học tập, tu dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức của người công chức, viên chức, trung thành với lợi ích dân tộc, với Đảng, với nhân dân, thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ và phong cách của người cán bộ ngoại giao trong thời đại Hồ Chí Minh; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều ra sức phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy và mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.
Nguyễn Thanh Hồng

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Ngoại vụ làm việc với đoàn Tổ chức FNF tại Việt Nam
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thăm Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân dịp kỷ niệm 67 ngày truyền thống Bộ đội biên phòng
Lãnh đạo tỉnh Sê Koong thăm và chúc Tết tỉnh Quảng Nam
Sở ngoại vụ chăm lo công tác tự vệ
HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SỞ NGOẠI VỤ GIAI ĐOẠN (2011-2015)
Các tin cũ hơn:
Hội nghị thường niên Quảng Nam - Sê Kông năm 2014: Kết chặt tình hữu nghị
Khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ ngoại vụ địa phương phía Nam
Cụm Tự vệ Thi đua Khối Hành chính sự nghiệp 2 tiến hành bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2014
Lễ ra quân huấn luyện lực lượng tự vệ thuộc tỉnh năm 2014
Lễ ra quân huấn luyện lực lượng tự vệ thuộc tỉnh năm 2014
Liên kết website
Thông tin thời tiết
Tam Kỳ
Thứ năm, 25/04/2019
Trời nắng
Nhiệt độ:28°
Độ ẩm: 74%
Hướng gió:Đông - Đông Bắc
Tốc độ gió:8 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ sáu
26/04/2019
Trời hửng nắng
25°-36°
Thứ bảy
27/04/2019
Trời hửng nắng
26°-34°
Quang cao
Lượt truy cập
Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Nam
Ðịa chỉ                             : 56 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Ðiện thoại                       : 84. 0235.3810142    Fax: 84. 0235.3819729
Website                          : www.ngoaivuquangnam.gov.vn
Thiết kế & Phát triển bởi : Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Quảng Nam (QTI)