DỰ ÁN CƠ HỘI
Danh mục dự án cơ hội năm 2015
Đã xem:2861 lượt.

TỈNH QUẢNG NAM

QUANG NAM PROVINCE

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CƠ HỘI VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ  NĂM 2015

LIST OF OPPORTUNITY PROJECTS TO CALL FOR AIDS IN 2015

STT

No

Lĩnh vực

Field

Tên dự án

Project Name

Ghi chú

Note

Phát triển nông nghiệp và nông thôn

Agricultural and rural development

Mô hình trồng cây đót tại huyện Bắc Trà My

Model of planting thysanolaenna in Bac Tra My district

Xây dựng hợp tác xã tạo chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Đông Giang

Establishing cooperatives to create a value chain of organic argricutural production for the ethnic minority community in Dong Giang district

Giảm nghèo và phát triển bền vững cho hợp tác xã nông nghiệp và nông dân quy mô nhỏ huyện Phú Ninh

Poverty reduction and sustainable development for small-scale farmers and agricultural cooperatives in Phu Ninh district

Nuôi cá nước ngọt, cung cấp nguồn thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng cho đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Trà Ka, huyện Bắc Trà My

Freshwater fish farming, fresh and nutritious food supply for ethnic minority people in Tra Ka commune, Bac Tra My district

Mô hình trồng cây chuối tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

Model of planting banana trees in Tra Giac commune, Bac Tra My district

Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi tại huyện Nông Sơn

Poverty reduction with livestock development in Nong Son district

Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Healthcare, community health care

Hỗ trợ dụng cụ y tế hướng đến người khuyết tật cho các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Supplying medical instruments towards people with disability for medical centers in Quang Nam province

Nâng cấp Trung tâm Y tế tại huyện Quế Sơn

Upgrading Que Son medical center

Xây dựng giếng cấp nước sinh hoạt tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh

Building well used for domestic water supply in Tam Loc commune, Phu Ninh district

Hỗ trợ xây dựng xưởng sản xuất nước tinh khiết trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Support for building pure water factories in Tam Ky city

Cải thiện chăm sóc y tế tại huyện Phước Sơn

Healthcare improvement in Phuoc Son district

Phòng chống mù lòa và các bệnh về mắt cho người nghèo ở huyện Đại Lộc

Preventing blindness and eye diseases for poor people in Dai Loc district

Phòng chống HIV/ AIDS trên địa bàn huyện Thăng Bình

HIV/AIDS prevention in Thang Binh district

Nâng cấp và hỗ trợ trang thiết bị cho trạm y tế xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước

Upgrading and supporting facilities for the clinic in Tien Son commune, Tien Phuoc district

Công tác dân số, gia đình và trẻ em

Population, family and children

Chương trình Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đông Giang

Disadvantaged child support program in Dong Giang district

Chương trình bảo trợ trẻ em tại huyện Hiệp Đức

Child support program in Hiep Duc district

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Education and vocational training

Nâng cấp trường Tiểu học xã Quế Lâm huyện Nông Sơn

Upgrading the primary school in Que Lam commune, Nong Son district

Tăng cường kỹ năng làm quen với toán và tiếng việt cho trẻ mầm non đồng bào thiểu số tại huyện Đông Giang

Improving skills of getting aquainted with Mathematics and Vietnamese for preschool children of  ethnic minority people in Dong Giang district

Giải quyết các vấn đề xã hội

Solutions for social affairs

Hệ thống Chăm sóc Hy vọng cho Trẻ Khuyết tật tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

The Hope system of care for children with disabilities in Nui Thanh district, Quang Nam province

Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở cho nạn nhân CĐDC/Dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Support of house-building investment for the agent orange/ dioxin victims in difficult circumstances in Phu Ninh district, Quang Nam province

Phục hồi thể chất và hoà nhập cộng đồng tại huyện Duy Xuyên

Physical rehabilitation and community integration in Duy Xuyen district

Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, bất hạnh phát triển kinh tế gia đình tại huyện Quế Sơn

Livelihood support for poor and unfortunate women to develop their family economy in Que Son district

Cải thiện sinh kế cho các hộ gia đình có trẻ khuyết tật tại huyện Tiên Phước

Livelihood improvement for households of children with disabiltities in Tien Phuoc district

Bảo vệ tài nguyên môi trường

Natural resources and environment protection

Xây dựng 03 khu nhà chứa rác thải sinh hoạt tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Building 03 garbage containing houses in Binh Sa commune, Thang Binh district, Quang Nam province.

Tư vấn xây dựng và sử dụng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho hộ gia đình tại huyện Nam Giang

Construction advisory and standard toilet usage for households in Nam Giang district

Phòng, giảm thiểu thảm họa thiên tai và cứu trợ khẩn cấp

Natural disaster prevention and mitigation and emergency relief

Giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại huyện Điện Bàn

Natural disaster risk reduction based on community in Dien Ban district

Nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trường học và cộng đồng tại các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam: Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Thăng Bình và Núi Thành

Enhancing capacity of natural disaster risk reduction for schools and communities in coastal districts of Quang Nam province: Hoi An, Dien Ban, Tam Ky, Duy Xuyen, Thang Binh and Nui Thanh

Xây dựng năng lực cộng đồng chống chọi với thiên tai tại huyện Nông Sơn

Building community capacity to cope with natural disaster in Nong Son district

  1.  

Lồng ghép hoà nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại huyện Núi Thành

Mainstreaming the integration of disabled people into disaster risk management based on community in Nui Thanh district

  1.  

Nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại huyện Đại Lộc

Enhancing capacity to prevent and minimize natural disaster, adapting to climate change for communities in Dai Loc district

[Trở về]
Tin liên quan:
Danh mục các dự án cơ hội năm 2014
UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Bắc Trà My do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ
Các tin cũ hơn:
Danh mục các dự án cơ hội năm 2014
UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Bắc Trà My do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ
Kỹ năng thiết kế dự án cơ hội
Liên kết website
Thông tin thời tiết
Tam Kỳ
Chủ nhật, 24/03/2019
Mưa giông rải rác
Nhiệt độ:24°
Độ ẩm: 94%
Hướng gió:Đông Nam
Tốc độ gió:2 kmph
Tầm nhìn xa: 6 km

Thứ hai
25/03/2019
Trời hửng nắng
24°-30°
Thứ ba
26/03/2019
Mây thay đổi, trời hửng nắng
23°-30°
Quang cao
Lượt truy cập
Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Nam
Ðịa chỉ                             : 56 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Ðiện thoại                       : 84. 0235.3810142    Fax: 84. 0235.3819729
Website                          : www.ngoaivuquangnam.gov.vn
Thiết kế & Phát triển bởi : Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Quảng Nam (QTI)