THÔNG TIN THÔNG BÁO
Công khai thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ
Đã xem:3453 lượt.
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Ngoại vụ thông báo công khai thủ tục hành chính như sau:

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

 

Số: 14/TB-SNgV

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


         Quảng Nam, ngày  01 tháng 8 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ


         

          Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Ngoại vụ thông báo công khai thủ tục hành chính như sau:

          1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ:

Áp dụng theo Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ ( thay thế bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ công bố ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Quảng Nam ).

          2. Hình thức công khai:

          - Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Ngoại vụ.

          - Đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Nam và Sở Ngoại vụ.

          3. Thời gian công khai: Kể từ ngày 01/8/2016.

          Sở Ngoại vụ kính thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ  (T/hợp);

- Sở Tư pháp (T/hợp);

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc;                   

- Cổng Thông tin điện tử ( Đưa tin );  Q.office

- Lưu: VT,VP.

 

 

GIÁM ĐỐC

( Đã ký )

Nguyễn Thanh Hồng

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công khai tài chính cơ quan năm 2019
Mấu báo cáo năm 2017
Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Chương trình Xuân Quê hương 2017
Các biểu mẫu báo cáo năm 2016
Các tin cũ hơn:
Tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản (08/12/2015)
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ
Đề tài: Sổ tay công tác thi đua - khen thưởng Sở Ngoại vụ Quảng Nam
Đề tài: Những điều cần biết đối với đồng bào Quảng Nam hồi hương
Đề tài: Một số vấn đề về công tác tổ chức đón tiếp khách nước ngoài trong công tác lễ tân đối ngoại
Liên kết website
Thông tin thời tiết
Tam Kỳ
Thứ năm, 21/03/2019
Trời nắng
Nhiệt độ:26°
Độ ẩm: 84%
Hướng gió:Đông Nam
Tốc độ gió:4 kmph
Tầm nhìn xa: 7 km

Thứ sáu
22/03/2019
Trời nắng
26°-35°
Thứ bảy
23/03/2019
Trời hửng nắng
26°-35°
Quang cao
Lượt truy cập
Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Nam
Ðịa chỉ                             : 56 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Ðiện thoại                       : 84. 0235.3810142    Fax: 84. 0235.3819729
Website                          : www.ngoaivuquangnam.gov.vn
Thiết kế & Phát triển bởi : Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Quảng Nam (QTI)