Giới thiệu về Sở Ngoại Vụ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Sự hình thành và phát triển

Ngay từ những năm đầu mới chia tách tỉnh (1997), Quảng Nam đã được Chính phủ xác định là một trong những tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Miền Trung.

Việc Mỹ Sơn và Hội An được Unessco công nhận là di sản văn hoá thế giới đã mở ra cho Quảng Nam nhiều cơ hội phát triển du lịch, giao lưu với các nền văn hoá khác nhau trên thế giới, là điểm đến của "thiên niên kỷ". Sự hình thành các khu, cụm công nghiệp và đặc biệt là khu Kinh tế mở Chu Lai, khu thương mại tự do với hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đã thu hút nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với vị trí địa lý thuận lợi: có 142 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào với cửa khẩu chính Nam Giang Đắc tà Ọoc. Nếu được đầu tư nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế sẽ là tuyến hành lang Đông Tây ngắn nhất nối Myanma và Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào với biển Đông qua các cảng Kỳ Hà, Dung Quốc và Đà Nẵng. Các tuyến đường giao thông trên biển, trên bộ, sân bay Chu lai và cảng Kỳ Hà đã tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Quảng Nam trở thành đầu mối giao thương quan trọng của Miền trung Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Những khả năng thuận lợi này cũng là tiêu chí cơ bản nằm trong quy định của Trung ương về việc thành lập Sở Ngoại vụ của các địa phương.

Mặt khác, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, công tác đối ngoại địa phương, với vai trò hạt nhân là phục vụ kinh tế đã trở nên quan trọng hơn. Chính xuất phát từ khả năng và điều kiện nêu trên, năm 2005 UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tách và nâng cấp Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành một đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng năng quản lý nhà nước các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Cùng với sự phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, chính trị xã hội, những năm qua Sở Ngoại vụ đã luôn củng cố về chất lượng tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết với công việc, tham gia vào nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của tỉnh và TW tổ chức tại tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Ngoại vụ Quảng Nam đã phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, mở đầu là "Tuần văn hoá Việt Nam - Nhật Bản"(được tổ chức tại Hội An), tiếp đó là chuỗi những sự kiện văn hoá lớn từ hành trình di sản Quảng Nam đến hành trình di sản văn hoá Đông Dương. Sở Ngoại vụ Quảng nam cũng đã tham mưu, phục vục tốt các Hội nghị, các diễn đàn kinh tế lớn được tổ chức tại tỉnh như hội Nghị SOM III, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch các nền kinh tế thành viên APEC; Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng TW ASEAN, Hội Nghị Bộ trưởng các nước Đông Dương, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hợp tác hành lang kinh tế Đông – Tây. Bên cạnh đó Sở đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chưc đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến thăm Quảng Nam, trong đó có các đoàn tiêu biểu như: Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, tổng thống Singapore S.R Nathan, Công chúa Thái Lan... Qua đó thắt chặt hơn tình hữu nghị của Quảng Nam với các nước, góp phần cũng cố mối quan hệ đối tác tin cậy giữa Việt Nam và các nước trên thế giới nói chung và Quảng Nam với các đối tác nước ngoài nói riêng. Từ đây Quảng Nam có cơ hội giới thiệu những tiềm năng và hình ảnh Quảng Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế. Với phương châm ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho tỉnh thiết lập quan hệ hữu nghị với các Cơ quan Đại diện ngoại giao của nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới như Hàn Quốc, Cộng hoà Liên bang Nga, Australlia, Nhật bản, Lào, Campuchia, Thái Lan, Các tiểu Vương quốc Ả - Rập Thống nhất, Pháp, Ý, Mỹ. Đồng thời thiết lập quan hệ với nhiều địa phương của các nước như: Osan (Hàn Quốc), Bryansk (Cộng hoà Liên Bang Nga), Sê Kông, Champasắc, Luangprabăng, Nord – Pas de Calais (Pháp), Siêm Riệp.... và đang xúc tiến mở rộng quan hệ với nhiều địa phương khác như: Ubon( Thái Lan), Lệ Giang( Trung Quốc), Nagasaki (Nhật Bản), Kiama (Úc).... Hằng năm Sở tham mưu vận động, tiếp nhận, sử dụng và quản lý gần 100 tỷ đồng tiền viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức tài trợ khác, góp phần quan trọng, có hiệu quả trong việc xoá đói giảm nghèo tạo chuyển biến tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Ngoại vụ Quảng Nam không những là cầu nối giữa Quảng Nam với bạn bè quốc tế, mà còn là địa chỉ tin cậy cho các đối tác trong và ngoài nước đến với Quảng Nam.

Ban Biên tập

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

( Theo Quyết định số: 09/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

I. Chức năng:

1. Sở Ngoại vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (sau đây gọi chung là công tác đối ngoại) trên địa bàn tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Ngoại vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy về chủ trương và tổ chức quản lý công tác đối ngoại đảng tại tỉnh theo quy định của Đảng.

II . Nhiệm vụ:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại địa phương.

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở.

c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác đối ngoại địa phương.

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

3. Tham mưu Tỉnh ủy về công tác đối ngoại đảng:

a) Định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của địa phương; xây dựng các văn bản chỉ đạo, nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy.

b) Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

c) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

d) Làm cơ quan đầu mối giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của địa phương; phối hợp hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể, tổ chức nhân dân tại địa phương.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại địa phương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

5. Về công tác hợp tác quốc tế:

a) Tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh, phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

c) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

6. Về công tác kinh tế đối ngoại:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoại trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của tỉnh ở nước ngoài.

7. Về công tác văn hóa đối ngoại

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.

b) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của tỉnh ở trong nước và nước ngoài.

8. Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh.

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh.

c) Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại tỉnh, báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về NVNONN theo quy định.

d) Là cơ quan thường trực của Ban Công tác về NVNONN của tỉnh.

9. Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

a) Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh theo quy định.

b) Xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, bảo vệ lợi ích của ngư dân địa phương có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh.

c) Làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại tỉnh khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

10. Về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia

a) Là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ tại tỉnh theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Bộ, ngành liên quan.

b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các Điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các vấn đề nảy sinh trên biên giới đất liền và trên biển của tỉnh.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ.

11. Về công tác lễ tân đối ngoại

a) Thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại tỉnh.

b) Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại ở tỉnh; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương

c) Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm, làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại tỉnh.

12. Về công tác thông tin đối ngoại

a) Làm đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Cung cấp thông tin của tỉnh cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá về tỉnh ở nước ngoài.

c) Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

13. Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh (đoàn vào).

b) Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh; làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê, tổng hợp các đoàn ra thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài; thống kê, tổng hợp các đoàn vào thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

a) Thực hiện tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

15. Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

a) Thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại tỉnh.

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kế; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại tỉnh.

16. Về công tác phi chính phủ nước ngoài

a) Làm cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại tỉnh; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

b) Quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

c) Thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

d) Là cơ quan thường trực Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài của tỉnh.

17. Về công tác thanh tra ngoại giao

a) Thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo quy định.

b) Tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; kiến nghị, đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

18. Về công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại

a) Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

b) Đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

19. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo quy định.

20. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại.

21. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền.

TỔ CHỨC BỘ MÁY

sodotochuc

Ban Giám đốc:

Giám đốc: Ông Võ Văn Hùng

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Kim

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc: Ông Văn Bá Sơn

Các phòng chức năng:

1. Văn phòng Sở :

Điện thoại: 0235.3813770

Lãnh đạo Văn phòng:

Bà Đỗ Thế Thanh Nhung, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách.

Bà Lê Duy Oanh, Phó Chánh Văn phòng.

Văn thư: Fax : 0235 3 819729.

Chức năng: Tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị, cơ sở vật chất và tổng hợp tình hình hoạt động của cơ quan. Quản trị mạng. Kế toán tài vụ. Văn thư lưu trữ

Nhiệm vụ:

- Quản lý nhân sự, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Sở

- Tổ chức thực hiện công việc hành chính công sở.

- Tổng hợp thông tin tình hình hoạt động của Sở, tình hình đối ngoại của tỉnh.

- Tổ chức hệ thống thông tin, liên lạc phục vụ công việc của Sở.

- Tổ chức, bố trí công tác tiếp dân, tiếp khách đến liên hệ công tác, lịch làm việc hằng tuần của lãnh đạo Sở.

- Quản lý, bảo quản, bão dưỡng các loại tài sản, trang thiết bị của cơ quan.

- Quản lý công tác kế toán- tài vụ, sử dụng đúng, có hiệu quả nguồn kinh phí cơ quan.

2. Phòng Lãnh sự - Người VNONN

Điện thoại: 0235 3810142

Lãnh đạo phòng:

Bà Phan Thị Kiều Trang, Trưởng phòng

Ông Bùi Quang Phong. Phó Trưởng phòng

Chức năng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao trên lĩnh vực công tác lễ tân ngoại giao, công tác lãnh sự và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ:

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nội dung công việc sau:

a) Xây dựng và trình UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại;

b) Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại.

d) Tổ chức và quản lý các đoàn ra, đoàn vào, bao gồm:

- Quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; thống kê, tổng hợp các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh.

- Chủ trì tham mưu thực hiện công tác lễ tân ngoại giao trong đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; tham mưu thực hiện các hoạt động chúc mừng, chào mừng, cảm ơn, chia buồn...đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác, hữu nghị với tỉnh;

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác lễ tân ngoại giao trong đón tiếp khách nước ngoài.

đ) Tổ chức thực hiện công tác lãnh sự, bao gồm:

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm tra hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh quyết định cho phép sử dụng Thẻ Doanh nhân APEC (ABTC).

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình di trú của công dân Việt Nam và công dân nước ngoài tại địa bàn tỉnh; xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức và quản lý hoạt động lãnh sự của các cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

e) Tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại, bao gồm:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Cung cấp thông tin liên quan đến tỉnh Quảng Nam để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

- Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho báo chí nước ngoài; cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

f) Tổ chức thực hiện công tác văn hóa đối ngoại, bao gồm:

- Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại và xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh ở trong và ngoài nước.

g) Tham gia thực hiện công tác MIA trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Hợp tác quốc tế:

Điện thoại: 0235.3811920

Lãnh đạo phòng:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trưởng phòng

Bà Võ Nguyệt Kiều Nga, Phó trưởng phòng

Chức năng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao trên lĩnh vực công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ:

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc sau:

a) Xây dựng và trình UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế;

b) Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế.

d) Tổ chức thực hiện công tác biên giới lãnh thổ quốc gia, bao gồm:

- Thực hiện chức năng là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các biện pháp thích hợp trong công tác quản lý biên giới; tham gia xây dựng phương án giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với Lào thuộc địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về biên giới lãnh thổ quốc gia theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chức năng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức khảo sát đơn phương, song phương; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác phân giới, cắm mốc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình triển khai thực hiện công tác cắm mốc thuộc phạm vi tỉnh quản lý, tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới trên đất liền và các tranh chấp nảy sinh trên đất liền và trên biển thuộc địa bàn tỉnh;

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

đ) Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế, bao gồm:

- Nghiên cứu xây dựng các đề án về xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam với các đơn vị, địa phương nước ngoài trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án đó.

- Giúp các đơn vị, địa phương của tỉnh xây dựng đề án và hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, địa phương của tỉnh thiết lập mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các đơn vị, địa phương nước ngoài.

- Thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh;

- Tham gia công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài.

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình làm việc và tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách.

4. Phòng Quản lý Biên giới và PCPNN

Điện thoại: 0235.3819270

Lãnh đạo Phòng:

Bà Huỳnh Thị Thanh An, Trưởng phòng

Ông Lê Huynh Trưởng , Phó Trưởng phòng

Ông Trần Quôc An, Phó Trưởng phòng

Chức năng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao trên lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và công tác phi chính phủ nước ngoài.

Nhiệm vụ:

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc sau:

a) Xây dựng và trình UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác phi chính phủ nước ngoài và về người Việt Nam ở nước ngoài;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác phi chính phủ nước ngoài và về người Việt Nam ở nước ngoài;

b) Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác phi chính phủ nước ngoài và về người Việt Nam ở nước ngoài;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác phi chính phủ nước ngoài và về người Việt Nam ở nước ngoài.

d) Tổ chức thực hiện công tác phi chính phủ nước ngoài, bao gồm:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến vận động, quản lý hoạt động của các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hợp tác viện trợ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mở văn phòng dự án, văn phòng liên lạc trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm:

- Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh.

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình làm việc và tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách

5. Thanh tra Sở:

Điện thoại: 02353813557

Lãnh đạo phòng:

Ông Nguyễn Ngọc Kim, Chánh Thanh tra Sở

Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại theo quy định của pháp luật.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục Pháp luật.

6. Trung tâm tư vấn và phục vụ đối ngoại:

Lãnh đạo TT:

- Ông Văn Bá Sơn: Giám đốc

- Ông Trần Quốc An: Phó Giám đốc (kiêm nhiệm)

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thu thập và cung cấp thông tin đối ngoại cho lãnh đạo Sở để phục vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đối ngoại.

- Dịch vụ tư vấn cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch.

- Cung cấp thông tin tiềm năng, thị trường, đầu tư

- Đào tạo nghiệp vụ đối ngoại.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Võ Văn Hùng Giám đốc 0985007199
02353852746
02353819729
2 Nguyễn Ngọc Kim Phó Giám đốc 0983038577
02353813557
02353819729
3 Nguyễn Thị Thùy Trang Phó Giám đốc 0914060839
02353857555
02353819729
4 Văn Bá Sơn Phó Giám đốc 0913307327
02353555151
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Đỗ Thế Thanh Nhung Phó Chánh văn phòng Phụ trách 0905060907
Văn phòng sở 02353813770
02353819729
2 Lê Duy Oanh Phó Chánh Văn phòng 0915574113
Văn phòng sở 02353838797
02353819729
3 Võ Thị Hạnh Duyên Kế toán trưởng 0906593145
Văn phòng sở 02353810699
02353819729
4 Huỳnh Văn Phong Chuyên viên 0914543559
Văn phòng sở 02353838797
02353819729
5 Dương Thị Kiều Chuyên viên 01667590079
Văn phòng sở 02353813770
02353819729
6 Lê Thị Anh Phương Nhân viên Văn thư 01224469335
Văn phòng sở 02353819279
02353819729
7 Đào Văn Lê Nhân viên lái xe 0975363212
Văn phòng sở 02353813770
02353819729
8 Cao Văn Hiền Nhân viên bảo vệ 0988327146
Văn phòng sở 02353013770
02353819729
9 Trần Bửu Ánh Nhân viên lái xe 0935547754
Văn phòng sở 02353813770
02353819729
10 Lương Thị Bích Hằng Nhân viên tạp vụ 0972045812
Văn phòng sở 02353555151
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Nguyễn Thị Hoàng Anh Trưởng phòng 0935358777
Phòng Hợp tác quốc tế 0235811920
02353819729
2 Đỗ Thị Quyên Chuyên viên 01674624491
Phòng Hợp tác quốc tế 02353811920
02353819729
3 Nguyễn Thị Út Ly Na Chuyên viên 0974159033
Phòng Hợp tác quốc tế 02353811920
02353819729
4 Phạm Quang Đức Nhân viên 0934548002
Phòng Hợp tác quốc tế 02353811920
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Huỳnh Thị Thanh An Trưởng phòng 0913509525
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729
2 Trần Quốc An Phó Trường phòng 0974264733
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729
3 Lê Huynh Trưởng Phó Trưởng phòng 01656028487
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729
4 Huỳnh Nhật Hà Nhân viên 0909841270
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Phan Thị Kiều Trang Trưởng phòng 0904767404
Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 02353810142
02353819729
2 Bùi Quang Phong Phó Trưởng phòng 0903587778
Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 02353810142/3815822
02353819729
3 Võ Nguyệt Kiều Nga Phó Trường phòng 01634157297
Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 02353811920
02353819729
4 Phạm Thị Huệ Chuyên viên 01683949492
Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 02353810142
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Nguyễn Hữu Sáu Kế toán 0905282151
Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại 02352221747
02352221747
2 Trương Thị Na Tiên Chuyên viên 0982077691
Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại 02352221747
02352221747
3 Nguyễn Thị Bích Thảo Chuyên viên 0935471007
Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại 02352221747
02352221747

OPERATION PICTURESbadge