Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài vì việc riêng

Lĩnh vực Đoàn ra
Nơi tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.
Cách thức thực hiện Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
Thành phần hồ sơ: - Đơn xin phép đi nước ngoài vì việc riêng của bản thân người đi nước ngoài. Trong đơn cần nêu rõ mục đích của chuyến đi, họ tên người đi, chức vụ, nước đến, thời gian, kinh phí của chuyến đi.
- Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp, thành phần hồ sơ phải có thêm các giấy tờ sau:
+ Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khi đi công tác nước ngoài phải có ý kiến của Ban Bí thư TW Đảng.
+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đi công tác nước ngoài phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
+ Các trường hợp sau đây phải có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy: Các chức danh từ Tỉnh ủy viên trở lên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng các đoàn thể tỉnh, Bí thư các Đảng ủy trực thuộc, Bí thư Huyện uỷ, Thị ủy, Thành uỷ.
Số lượng hồ sơ (bộ): 02 (Bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
STT Tên Văn bản quy định
1 Mẫu báo cáo kết quả đi nước ngoài ( Theo Công văn số 224/SNgV-LS ngày 14/4/2011 của Sở Ngoại vụ về hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Quyết định số 29-QĐ/TU ngày 23/11/2010 của Tỉnh uỷ Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý công tác đối ngoại của tỉnh Quảng Nam)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
STT Tên Văn bản quy định
1 Cán bộ, công chức chưa được phép đi nước ngoài nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.
2 - Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.
3 - Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.
4 - Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.
5 - Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.
6 Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
7 - Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.
Căn cứ pháp lý:
STT Loại văn bản pháp luật Văn bản qui định
1 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về việc xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
2 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
3 Công văn số 224/SNgV-NV ngày 14/4/2011 của Sở Ngoại vụ về hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Quyết định số 29-QĐ/TU ngày 23/11/2010 của Tỉnh uỷ Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý công tác đối ngoại của tỉnh Quảng Nam.
Tài liệu đính kèm:
STT File tài liệu
1 MauBaoCaoKetQuaDiNuocNgoaiViecRieng.doc

OPERATION PICTURESbadge