Văn phòng Sở

Liên hệ

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: Điện thoại: 0235.3813770

Fax: Fax: 0235.3819729

Website: ngoaivuquangnam.gov.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ.

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ BAN BIÊN TẬP

Điện thoại: 0235.3813770 - Fax: 0235.3819729 - Email: ngoaivuqnam@gmail.com

OPERATION PICTURESbadge