Cụm Tự vệ Thi đua Khối Hành chính sự nghiệp 2 tiến hành bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2014

Chiều 25/4, Cụm Tự vệ Thi đua Khối Hành chính sự nghiệp 2 tiến hành bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2014.

Sau gần 1 tuần huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Ngoại vụ - Cụm trưởng, Trưởng Ban Tổ chức huấn luyện, chủ trì, phối hợp với các Ban CHQS thuộc Cụm và Ban CHQS thành phố Tam Kỳ đã làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu củng cố lực lượng, xây dựng kế hoạch tập luyện; chỉ đạo soạn bài, xây dựng các mô hình học tập cụ thể; kiểm tra bắn đạn thật...đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Các cán bộ tham gia huấn luyện chuẩn bị tốt nội dung bài giảng, đổi mới về phương pháp huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế, có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, huấn luyện; đảm bảo đầy đủ nội dung và tiến trình biểu đã đề ra. Đặc biệt trong nội dung giáo dục chính trị, pháp luật có nhiều ví dụ sát với thực tế như: Công tác vận động quần chúng của lực lượng tự vệ; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạnh Việt Nam, vấn đề dân tộc và tôn giáo, ...

Các chiến sỹ tự vệ có ý thức trách nhiệm cao trong huấn luyện, đảm bảo giờ giấc, trang phục, tích cực luyện tập, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, thực hiện nghiêm kỷ luật; khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, công việc và gia đình đoàn kết tương trợ lẫn nhau.

khen

Kết quả kiểm tra chính trị 100% chiến sỹ đạt yêu cầu ( 111 đồng chí). Kết quả kiểm tra bắn đạn thật :

- Năm thứ nhất: đạt 94, 32%. Trong đó: Giỏi: 16 đ/c, đạt 30,18%; Khá: 17 đ/c, đạt 32,07%; đạt: 17 đ/c, đạt : 32,07%; không đạt: 5, đạt : 5,66%

- Năm thứ hai trở đi: đạt 70%. Trong đó: Giỏi: 04 đ/c, đạt 20%; Khá: 5 đ/c, đạt 25%; đạt: 5 đ/c, đạt 25%: ; không đạt: 6 đ/c, đạt : 30%.

Ban Tổ chức đã xét chọn, tặng giấy khen cho 01 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa huấn luyện là Ban Chỉ huy Quân sự Sở Tài Nguyên và Môi trường; tặng giấy khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, gồm : Đ/c Nguyễn Thu Hiền, chiến sĩ thuộc Ban CHQS Sở GD&ĐT; Đ/c Văn Công Tâm, chiến sĩ thuộc Ban CHQS Sở Tư pháp; Đ/c Nguyễn Thị Thủy, chiến sĩ thuộc Ban CHQS Sở Nội vụ.

Ban

Đến dự bế mạc, đồng chí Đại tá Võ Ngọc Khuê - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thay mặt Bộ CHQS tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả huấn luyện LLTV năm 2014 của Cụm Thi đua Khối Hành chính sự nghiệp 2, là Cụm đầu tiên tự triển khai công tác huấn luyện LLTV năm 2014, song có nhiều cố gắng, vượt lên khó khăn tham gia huấn luyện đạt kết quả tốt, đánh giá cao vai trò Cụm trưởng của Sở Ngoại vụ.

Qua đợt huấn luyện các chiến sĩ tự vệ đã xác định vai trò của lực lượng tự vệ trong tình hình mới; nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm bắt được các kỹ năng cơ bản về chiến thuật làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các cơ quan năm 2014 và những năm tiếp theo.

OPERATION PICTURESbadge