Sở Ngoại vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2016, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động cơ quan, Công đoàn và quốc phòng - quân sự 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Chi uỷ, lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, gợi ý một số nội dung trọng tâm để các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị.

IMG

(Quang cảnh đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc)

Hội nghị đã thông qua các dự thảo bảo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Hội nghị thống nhất cao với các dự thảo báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, tham gia đóng góp tích cực vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác còn lại 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra năm 2016.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đặc biệt là ý kiến của các đồng chí Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, thay mặt chủ trì Hội nghị biểu dương những kết quả đạt được về công tác Đảng, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm; trong đó nêu lên những điểm nổi bật đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong 6 tháng còn lại cuối năm 2016. Chi bộ tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, ban hành Nghị quyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đạt kết quả tốt. Cơ quan tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về đối ngoại, triển khai đẩy mạnh hợp tác quốc tế góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 01 buổi, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Ngoại vụ đã thành công tốt đẹp./.

Ly Na

OPERATION PICTURESbadge