Công khai tài chính cơ quan năm 2019

Cong_khai_du_toan_2019_.xls
Cong_khai_du_toan_nam_2019.doc

Tuyển dụng nhân sự

Đang cập nhật nội dung, Đang cập nhật nội dung, Đang cập nhật nội dung, Đang cập nhật nội dung...

Nâng cấp cồng thông tin điện tử 2018

Năm 2018 Sở Ngoại Vụ tiến hành nâng cấp cổng thông tin điện tử, trong quá trình chạy thử nghiệm rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. Ban biên tập

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    &nbsp

OPERATION PICTURESbadge