Phạm vi khai thác hải sản trong vịnh Bắc Bộ sau ngày 30/6/2020

Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc hết hiệu lực (ký ngày 25/12/2000 có hiệu lực vào 30/6/2004).

bo-ngoai-giao-ra-luu-y-doi-voingu-dan-khi-hoa-t-do-ng-tren-vi-nh-ba-c-bo copy copy

Sau 12 năm chính thức có hiệu lực, 3 năm tự động gia hạn và 01 năm thỏa thuận gia hạn của hai chính phủ, Hiệp định đã hoàn toàn kết thúc hiệu lực.
Theo đó, sau thời gian 30/6/2020, tàu cá, ngư dân Việt Nam sẽ không được phép tiến hành hoạt động đánh bắt sang phía Đông của đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Vịnh Bắc Bộ; ngược lại, tàu cá, ngư dân Trung Quốc cũng không được phép thực hiện hoạt động đánh bắt sang phía Tây của đường này. Đối với các tàu cá cố tình vi phạm, các lực lượng thực thi pháp luật của hai bên hoàn toàn có quyền áp dụng những biện pháp xử lý phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế và pháp luật của mỗi nước.
Việt Nam - Trung Quốc đang có kế hoạch để sớm khởi động diễn đàn đàm phán về một cơ chế hợp tác tiếp theo trong lĩnh vực nghề cá trong vịnh Bắc Bộ để phù hợp với trữ lượng tài nguyên hải sản, cơ chế quản lý nghề cá của hai bên trong tình hình mới và phù hợp với xu thế phát triển tích cực, đi vào chiều sâu trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Hình ảnh hoạt độngbadge