Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Võ Văn Hùng Giám đốc 0985007199
02353852746
02353819729
2 Nguyễn Ngọc Kim Phó Giám đốc 0983038577
02353813557
02353819729
3 Nguyễn Thị Thùy Trang Phó Giám đốc 0914060839
02353857555
02353819729
4 Văn Bá Sơn Phó Giám đốc 0913307327
02353555151
02353819729
5 Huỳnh Thị Thanh An Trưởng phòng 0913509525
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729
6 Trần Quốc An Phó Trường phòng 0974264733
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729
7 Lê Huynh Trưởng Phó Trưởng phòng 01656028487
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729
8 Huỳnh Nhật Hà Nhân viên 0909841270
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Đỗ Thế Thanh Nhung Phó Chánh văn phòng Phụ trách 0905060907
Văn phòng sở 02353813770
02353819729
2 Lê Duy Oanh Phó Chánh Văn phòng 0915574113
Văn phòng sở 02353838797
02353819729
3 Võ Thị Hạnh Duyên Kế toán trưởng 0906593145
Văn phòng sở 02353810699
02353819729
4 Huỳnh Văn Phong Chuyên viên 0914543559
Văn phòng sở 02353838797
02353819729
5 Dương Thị Kiều Chuyên viên 01667590079
Văn phòng sở 02353813770
02353819729
6 Lê Thị Anh Phương Nhân viên Văn thư 01224469335
Văn phòng sở 02353819279
02353819729
7 Đào Văn Lê Nhân viên lái xe 0975363212
Văn phòng sở 02353813770
02353819729
8 Cao Văn Hiền Nhân viên bảo vệ 0988327146
Văn phòng sở 02353013770
02353819729
9 Trần Bửu Ánh Nhân viên lái xe 0935547754
Văn phòng sở 02353813770
02353819729
10 Lương Thị Bích Hằng Nhân viên tạp vụ 0972045812
Văn phòng sở 02353555151
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Nguyễn Thị Hoàng Anh Trưởng phòng 0935358777
Phòng Hợp tác quốc tế 0235811920
02353819729
2 Võ Nguyệt Kiều Nga Phó Trường phòng 01634157297
Phòng Hợp tác quốc tế 02353811920
02353819729
3 Đỗ Thị Quyên Chuyên viên 01674624491
Phòng Hợp tác quốc tế 02353811920
02353819729
4 Nguyễn Thị Út Ly Na Chuyên viên 0974159033
Phòng Hợp tác quốc tế 02353811920
02353819729
5 Phạm Quang Đức Nhân viên 0934548002
Phòng Hợp tác quốc tế 02353811920
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Huỳnh Thị Thanh An Trưởng phòng 0913509525
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729
2 Trần Quốc An Phó Trường phòng 0974264733
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729
3 Lê Huynh Trưởng Phó Trưởng phòng 01656028487
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729
4 Huỳnh Nhật Hà Nhân viên 0909841270
Phòng Quản lý Biên giới và Phi chính phủ nước ngoài 02353819270
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Phan Thị Kiều Trang Trưởng phòng 0904767404
Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 02353810142
02353819729
2 Bùi Quang Phong Phó Trưởng phòng 0903587778
Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 02353810142/3815822
02353819729
3 Phạm Thị Huệ Chuyên viên 01683949492
Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 02353810142
02353819729

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIÊN THOẠI
1 Nguyễn Hữu Sáu Kế toán 0905282151
Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại 02352221747
02352221747
2 Trương Thị Na Tiên Chuyên viên 0982077691
Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại 02352221747
02352221747
3 Nguyễn Thị Bích Thảo Chuyên viên 0935471007
Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại 02352221747
02352221747

Hình ảnh hoạt độngbadge