Đối Ngoại Việt Nam năm 2020

asean2020

Xem video bên dưới

Tổng kết ASEAN 2020 from MOFA Viet Nam

Hình ảnh hoạt độngbadge