Ban về NVNONN họp tổng kết đánh giá tình hình công tác NVNONN năm 2018

Ngày 29/01/2019, Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên của Ban về NVNONN tỉnh.

Hop ban NVNONN
Hình ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 541 lượt NVNONN nhập cảnh về tạm trú. Phần lớn NVNONN chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi về thăm thân, du lịch hay hoạt động từ thiện của phần lớn NVNONN thể hiện tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương.

Năm 2018, Cơ quan Thường trực và các thành viên Ban VNVNONN tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Nhà nước về NVNONN triển khai các chương trình, kế hoạch tại địa phương, Ban đã chủ động tham mưu và thực hiện tốt các nội dung như: tiếp tục công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng người VNONN được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với các kiều bào được tăng cường; đã tranh thủ được nguồn lực của cộng đồng NVNONN thông qua các hoạt động kinh doanh, đầu tư, viện trợ nhân đạo. Việc kết nối với các Hội đoàn NVNONN được thực hiện tích cực hơn như kết nối với Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng tại CHLB Đức để hỗ trợ lũ lụt, hội đoàn ở tỉnh Sê Koong (Lào), Ubonratchathani (Thái Lan), Hội doanh nhân người Việt Nam tại Nga....góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Công tác quản lý và thống kê được thực hiện chặt chẽ và định kỳ, việc bà con kiều bào về thăm thân đều đăng ký trình tự, thủ tục theo đúng quy định, đa số chấp hành tốt các quy định của pháp luật tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh thống nhất một số nội dung trọng tâm về chương trình hoạt động năm 2019 như: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Lập kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó chú trọng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thông qua mạng xã hội; Xúc tiến nhanh việc xây dựng kế hoạch khảo sát, điều tra số liệu kiều bào gốc Quảng Nam; Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN - Bộ Ngoại giao tiếp tục đăng cai tổ chức các hoạt động trại hè thanh niên kiều bào năm 2019.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cũng giao các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động của tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài, học sinh, sinh viên du học ở các nước. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách nhà nước hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật ở nước sở tại của du học sinh, kỷ luật lao động của người lao động tại tỉnh đi làm việc ở nước ngoài. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng các đề tài khoa học, các chương trình, dự án, danh mục đầu tư để mời gọi đội ngũ trí thức kiều bào tham gia hợp tác đầu tư tại tỉnh.
Tin, ảnh Huệ Chi

Tin mới