Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

(TGVN) - Chiều ngày 25/7, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đã đồng chủ trì Hội nghị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị do Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức nhằm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới và quán triệt quan điểm chỉ đạo về đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các đơn vị của hai cơ quan. Lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo cấp cao đối với công tác về NVNONN và là dịp để các cơ quan chức năng rà soát, trao đổi và thảo luận một số vấn đề cần tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự vào cuộc của các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương trong công tác này. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã đánh giá cao công tác thể chế hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN, đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc của các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương trong công tác này.

Nhấn mạnh sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường triển khai Kết luận số 14-KLTW ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động NVNONN, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, trên cơ sở chủ trương này, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho kiều bào.

Triển khai các chủ trương trên, Bộ Ngoại giao đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai công tác đối với NVNONN trên các lĩnh vục, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đem lại những đổi thay tích cực trong cộng đồng.

Cộng đồng 4,5 triệu NVNONN ngày càng ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại. Các hội đoàn NVNONN ngày càng được củng cố về mặt tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Hiện có khoảng 500 hội đoàn NVNONN trên toàn thế giới, bao gồm các hội đoàn người Việt, hội doanh nhân, trí thức, sinh viên, hội đồng hương, các hội theo ngành nghề...

Thời gian gần đây, xu hướng trở về quê hương lập nghiệp của kiều bào thế hệ trẻ ngày càng tăng, kiều bào đã thành lập các mạng lưới kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước... Bên cạnh đó, cùng với việc vai trò, vị thế và kinh tế đất nước đi lên cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cộng đồng NVNONN đă thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triền đất nước.

Tuy nhiên, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, cộng đồng NVNONN cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: địa vị pháp lý chưa ổn định; tình trạng tội phạm của NVNONN tại một số địa bàn có xu hướng tăng về số lượng cũng như tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam; công tác hội đoàn và chuyển giao thế hệ còn tồn tại nhiều vấn đề. Đồng thời, kiều bào cũng mong muốn Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa đề các thế hệ ngày càng gắn bó với quê hương, nổi bật là các vấn đề liên quan đến quốc tịch, chính sách thu hút nguồn lực kiều bào và vấn đề đại đoàn kết dân tộc.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác về NVNONN trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các Bộ, ngành tập trung trao đổi các biện pháp cụ thể để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của NVNONN là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự quan tâm, tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, đặc biệt trong việc xây dựng các chính sách đối với với công tác NVNONN.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, công tác về NVNONN luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự quan tâm, tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, đặc biệt trong việc xây dựng các chính sách, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của kiều bào liên quan đến các vấn đề như: thường trú, xuất nhập cảnh, mua nhà, quốc tịch, đầu tư,...

Thời gian qua nhiều văn bản đã được ban hành thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho kiều bào, nhờ đó, cộng đồng NVNONN ngày một gắn bó hơn với quê hương, kể cả thế hệ trẻ và trở thành nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các Bộ, ngành quan tâm, giải quyết các vấn đề bà con kiều bào quan tâm, trong đó có việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi để NVNONN về đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cống hiến tri thức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ để cộng đồng NVNONN gắn bó hơn với đất nước, trong đó có vấn đề tháo gỡ khó khăn trong thủ tục nhập trở lại quốc tịch...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc giải quyết các vấn đề trên cần quán triệt tinh thần của các chủ trương được nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với NVNONN; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong tình hình mới giai đoạn 2016-2020.

Hình ảnh hoạt độngbadge