Phiên chợ Sâm Ngọc Linh Nam Trà My tháng 12 thu về 5,7 tỷ đồng

Phiên chợ sâm Ngọc Linh định kỳ từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 đã thu hút trên 1.500 lượt người đến thăm quan, mua sắm, với doanh thu thống kê được khoảng 5,7 tỷ đồng. Trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 70 kg, thu về gần 5,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ 27 tháng 12/2019 có 2 gian hàng trưng bày giới thiệu cây sâm Ngọc Linh do 06 hộ trồng sâm tại 2 chốt có sản phẩm sâm củ của xã Trà Linh tham gia trưng bày và bán tại phiên chợ; hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông – lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh như: Sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu. Có 10 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh, Quế, dược liệu; 10 xã trên địa bàn huyện tham gia và một gian hàng trung tâm trưng bày sản phẩm làm từ sâm Ngọc Linh, quế Trà My và cây dược liệu (trên 30 sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu). Ngoài ra, phiên chợ có các gian hàng trưng bày, quảng bá, mua bán các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) của huyện Nam Trà My.


Hình ảnh hoạt độngbadge