Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN: Gắn kết và chủ động thích ứng

TGVN. Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ có trách nhiệm thúc đẩy và tăng cường lợi ích cũng như sự thịnh vượng của ASEAN; xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm...


2137 ttxvn vai tro chu tich asean 1612
Trình chiếu video giới thiệu về Việt Nam tại lễ bàn giao chức Chủ tịch ASEAN năm 2020 cho Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, Việt Nam đã đề ra 5 ưu tiên cho năm 2020. Thứ nhất, tăng cường sự đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, đối phó kịp thời và hiệu quả với những thách thức đang nổi lên.

Thứ hai, tăng cường hội nhập và kết nối trong nội bộ khối và bên ngoài khu vực tiến tới sự phát triển bền vững và bao trùm, tận dụng đầy đủ những cơ hội mà cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang lại.

Thứ ba, thúc đẩy nhận thức và bản sắc ASEAN thông qua việc tạo ra những giá trị chung, nuôi dưỡng ý thức cộng đồng trong ASEAN.

Thứ tư, làm sâu sắc mối quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước trên thế giới.

Thứ 5, tăng cường năng lực và tính hiệu quả về thể chế của ASEAN.

Những thuận lợi, thách thức trong khu vực và toàn cầu cũng được đề cập tại cuộc hội thảo. Những điều kiện thuận lợi là hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo; các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang lại những lợi ích về năng suất và tiến bộ về con người.

Tuy nhiên, khu vực và thế giới cũng phải đối phó với nhiều thách thức như sự cạnh tranh giữa các nước lớn; chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy, căng thẳng thương mại gia tăng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại; sự đột phá của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đem lại sự phân chia của cải không đồng đều, gây ra những mối đe dọa tiềm tàng về an ninh mạng; bên cạnh đó là những mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Hình ảnh hoạt độngbadge