Ban về NVNONN họp tổng kết đánh giá tình hình công tác NVNONN năm 2019

Ngày 06/02/2020, Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên của Ban về NVNONN tỉnh.

hopbanVietkieu2020

Hình ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Năm 2019 là một năm công tác NVNONN đã đạt được nhiều kết quả khả qua. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Nhà nước về NVNONN triển khai các chương trình, kế hoạch tại địa phương, Ban đã chủ động tham mưu và thực hiện tốt các nội dung như: tiếp tục công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng người VNONN được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức; phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam 2019; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khảo sát, cập nhật số liệu kiều bào Quảng Nam nhằm tạo cơ sở dữ liệu chính thức cho kiều bào..

Cuộc họp cũng đã nghe ý kiến góp ý, những đề xuất thẳng thắn của các thành viên Ban đối với các nhiệm vụ trong thời gian đến nhằm thúc đẩy công tác NVNONN phát triển như tập trung xây dựng các kế hoạch, đề tài, chương hợp tác mời gọi đội ngũ trí thức, các chuyên gia, các nhà khoa học NVNONN tham gia hợp tác; xúc tiến thành lập Hội đồng hương Quảng Nam tại một số địa phương của Nhật Bản…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của các thành viên Ban về NVNONN trong việc tham mưu thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác NVNONN cũng như tạo ra một hướng nhìn tích cực hơn về lĩnh vực này trong tình hình mới; đồng thời thống nhất một số nội dung trọng tâm về chương trình hoạt động năm 2020 như đề xuất của các sở, ban, ngành, đặc biệt cần quan tâm nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới tích cực đóng góp, góp phần cùng với chính quyền địa phương nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người thân tại quê hương, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội. Ngoài ra, cần khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch 4846/KH-UBND ngày 16/8/2019 về khảo sát, cập nhật số liệu kiều bào gốc Quảng Nam đảm bảo đúng tiến độ đề ra nhằm thu thập dữ liệu phục vụ công tác NVNONN trong thời gian đến; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thông tin về Quảng Nam ra nước ngoài, đẩy mạnh công tác vận động bà con ở nước ngoài về tham gia xây dựng quê hương, đất nước; các thành viên Ban tiếp tục xây dựng các chương trình, dự án để mời đội ngũ kiều bào tham gia hợp tác thực hiện ở những lĩnh vực mà đơn vị có nhu cầu.

Tin bài: Phạm Huệ

Hình ảnh hoạt độngbadge