Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành công văn 4793/UBND-KGVX yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Cụ thể:

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng; chủ động phối hợp triển khai chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tập trung thực hiện tốt hơn nữa, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Tiếp tục tăng tốc điều tra, truy vết, khoanh vùng, mở rộng diện xét nghiệm và tổ chức cách ly phù hợp đối với các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 301/TB-UBND ngày 09/8/2020.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, thực hiện nghiêm phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng dịch: thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế ra khỏi nhà, cài đặt ứng dụng Bluezone truy vết...

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm soát nghiêm việc di chuyển của người dân để giao thương, buôn bán hàng hóa, nhu yếu phẩm giữa các địa phương, nhất là những người đến từ vùng có dịch, phải yêu cầu kê khai y tế, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi giao tiếp và giao hàng xong phải di chuyển ngay.

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng dự toán ngân sách được giao, nguồn huy động đóng góp, tài trợ (kể cả nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cấp) để kịp thời xử lý, giải quyết các nội dung chi trong phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đúng quy định hiện hành. Trường hợp nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 vượt quá khả năng cân đối của dự toán ngân sách được giao hoặc vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách (đối với cấp huyện); đề nghị các địa phương, đơn vị có báo cáo gửi Sở Tài chính kiểm tra, sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định.

UBNND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát, quản lý chặt các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo đúng Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện chú ý điều hành, phân luồng đối tượng thuộc diện cách ly bắt buộc tại các khu cách ly tập trung phải hợp lý, theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phù hợp nhằm tránh lây nhiễm chéo. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành của công dân trong khu vực cách ly; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; bảo đảm tính kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong tổ chức đón, điều phối, quản lý, bảo vệ các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn mình phụ trách.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực; trường hợp quá khó khăn, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Thực hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.

- Các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4641/UBND-KTN ngày 12/8/2020, Công văn số 4433/UBND-KTN ngày 04/8/2020 và Công văn số 4393/UBND-KGVX ngày 02/8/2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng phải cân nhắc kỹ lưỡng quy mô, phạm vi, thời gian áp dụng biện pháp cách ly xã hội, chỉ áp dụng biện pháp phong tỏa có sự giám sát liên tục 24/7 của các lực lượng chức năng đối với các khu vực có nguy cơ lây lan dịch cao trong phạm vi hẹp, các khu vực khác chỉ nên áp đặt một số hạn chế và thực hiện các biện pháp an toàn như: thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…, không nhất thiết phải phong tỏa trên diện rộng hoặc áp dụng trong thời gian quá dài.

Sở Y tế:

Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đặc biệt chăm sóc những đối tượng có bệnh nền mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn…, người cao tuổi theo Quyết định 1558/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19; lưu ý việc chống lây nhiễm chéo trong cơ sở khám, chữa bệnh bằng việc đánh giá Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" (theo Công điện số 1263/CĐ-BYT ngày 11/8/2020 và Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế).

Tổng rà soát tất cả nguồn lực, máy móc, trang thiết bị y tế để nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án mượn, thuê, đặt mua đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó chú ý đến việc sử dụng lâu dài, hiệu quả (kể cả khi hết dịch), như máy chạy thận nhận tạo. Nhanh chóng xây dựng phương án tổng thể nhu cầu mua sắm, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, bố trí dự toán, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức mua sắm theo đúng quy định hiện hành. Tuyệt đối không thể để thiếu vật tư y tế cho công tác điều trị, sinh phẩm, môi trường cho xét nghiệm... ở tuyến đầu chống dịch; đồng thời làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để điều chuyển thuốc điều trị các bệnh thông thường của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (do bệnh viện này đã chuyển sang điều trị bệnh nhân COVID-19) về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Khẩn trương rà soát kinh phí chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên y tế gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cấp bổ sung kinh phí, đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn ngay các cơ sở y tế trực thuộc chịu trách nhiệm theo dõi và chi trả kịp thời cho cán bộ, nhân viên đã tham gia phòng, chống dịch theo đúng quy định.

- Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các chuyên gia đến từ các Bệnh viện lớn trên cả nước: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội… để xây dựng và triển khai ngay kế hoạch tập huấn, đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đội ngũ y, bác sỹ của các bệnh viện trong tỉnh, các đội phản ứng nhanh của ngành Y tế và lực lượng nòng cốt của các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng”; nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra khi dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương rà soát, xem xét những nội dung không còn phù hợp trong Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch COVID-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh), để tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xem xét chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.

Chủ động làm việc với Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam tính toán, xây dựng phương án tăng quy mô giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 để ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh. Trên cơ sở đó, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực để chuyển trạng thái phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; chú ý chuyển tuyến những trường hợp bệnh nặng theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế theo phân tuyến kỹ thuật. Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam xây dựng phương án cách ly cụ thể đối với đội ngũ y, bác sỹ sau mỗi đợt điều trị bệnh nhân COVID-19 (Vùng đỏ), đảm bảo an toàn tuyệt đối và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với phương án cách ly của bệnh viện. Đối với các bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện: thường xuyên quán triệt, yêu cầu bệnh nhân thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tại nhà; chủ động làm việc với chính quyền cơ sở để có phương án giải tỏa tâm lý đối với cộng đồng dân cư nơi bệnh nhân về cách ly tại nhà.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tư nhân, các quầy bán thuốc tây nắm rõ thông tin về họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc… đối với những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng đến mua thuốc để kịp thời ngay cho cơ quan y tế.

Phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang, Đội Y tế dự phòng Quân khu V, Viện Sốt rét ký sinh trùng Quy Nhơn, Trường Đại học Phan Chu Trinh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức… để nâng cao năng lực xét nghiệm của tỉnh lên ít nhất 6.000 mẫu/ngày; tập trung xét nghiệm các trường hợp F1, những người trong khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung, F2, các trường hợp người từ Đà Nẵng về Quảng Nam sau ngày 18/7/2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 288/TB-UBND ngày 01/8/2020 và tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng, có biểu hiện giảm khứu giác trong số các bệnh nhân tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng; triển khai ngay kỹ thuật gộp mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo đúng Quyết định số 3486/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế; tích cực phối hợp với các địa phương linh hoạt hơn trong việc xét nghiệm đối với các trường hợp gần hết thời hạn cách ly tại các khu cách ly tập trung. Đánh giá kỹ lại năng lực xét nghiệm, yếu tố dịch tể và sự cần thiết phải lấy mẫu xét nghiệm đối với những người từ Đà Nẵng về Quảng Nam từ ngày 01/7 – 18/7/2020, sớm có báo cáo đề xuất phương án xử lý để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tính toán phương án nhà dã chiến đảm bảo các điều kiện phục vụ ăn, nghỉ cho đội ngũ bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế... trực tiếp điều trị bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Phòng Khám Đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam theo hướng nhanh gọn, tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Chủ động hội ý, thảo luận, cung cấp trực tiếp và duy nhất các nội dung có liên quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời thông tin đến các cơ quan báo chí.

Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn liên ngành về các nội dung chi, nguồn kinh phí thực hiện (nguồn ngân sách tỉnh, nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cấp) chi trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham mưu UBND tỉnh thành lập ngay Hội đồng thẩm định giá do Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh... để thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 (tham khảo cách làm của thành phố Đà Nẵng).

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng với mức: 1.000.000 đồng/tổ/tháng.

Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nâng cấp, vận hành website phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh hiệu quả hơn, trong đó cần hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo đăng tải đầy đủ nội dung, hình ảnh, clip…, thông tin kịp thời yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh F0; công bố địa chỉ các khu vực, địa bàn khó khăn cần sự giúp đỡ; bộ phận thường trực đường dây nóng; mở chuyên mục Diễn đàn góp ý để người dân cùng tham  gia phòng, chống dịch; có chuyên mục tiếng Anh về các thông tin cập nhật, đảm bảo hợp lý, cân đối, hài hòa lượng thông tin, phục vụ đồng thời 2 nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục khuyến khích, tuyên truyền, kêu gọi người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone và ứng dụng khai báo y tế NCOVI theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020, Công văn số 4540/UBND-KGVX ngày 07/8/2020, Công văn số 4610/UBND-KGVX ngày 11/8/2020 và Công văn số 4719/UBND-KGVX ngày 14/8/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng để thống nhất thời gian, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đợt 2) phù hợp với thực tiễn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Đà Nẵng và trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Hội An. Trường hợp tình hình dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng còn diễn biến phức tạp trong khi Quảng Nam đã kiểm soát tốt thì báo cáo, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tỉnh được tổ chức thi trước.

Chỉ đạo các trường trung học phổ thông ở các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Hội An phối hợp với Hội Phụ huynh học sinh làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho các em; hướng dẫn các em tự ôn bài ở nhà, sử dụng công nghệ thông tin để ôn tập từ xa qua các thiết bị điện tử và mạng internet.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình dịch bệnh, công tác tổ chức đón, điều phối, quản lý, bảo vệ ở các khu cách ly tập trung để điều chỉnh, bổ sung phù hợp; chủ động xây dựng các giải pháp nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu tổ chức cách ly trong trường hợp dịch bệnh tăng đột biến...

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án thuê đơn vị cung cấp nhà vệ sinh di dộng phục vụ tại các khu vực cách ly tập trung.

Công an tỉnh: chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt các điểm chốt chặn, ngăn chặn người qua lại từ vùng dịch khi không có lý do chính đáng theo đúng quy định tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 và Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là các trường hợp sử dụng xe máy đi lại ở các đường liên thôn, liên xã, các khu vực giáp ranh với thành phố Đà Nẵng.

Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và các công ty hoạt động thu gom rác thải thông thường, rác thải nguy hại trên địa bàn tỉnh khẩn trương phối hợp với các địa phương thực hiện đúng hướng dẫn phương án phân loại rác thải, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các khu cách ly tập trung theo đúng quy định với chi phí hợp lý.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam:

Tăng cường viết bài, phỏng vấn, lấy ý kiến chuyên gia, những người có chuyên môn sâu về các vấn đề dư luận, xã hội quan tâm đến dịch bệnh COVID-19 để người dân hiểu, yên tâm; tích cực phối hợp với VTV để đưa tin phòng, chống dịch của tỉnh đến đông đảo người dân trên cả nước.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng, tránh hiện tượng chủ quan, lơ là.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn việc quản lý, sử dụng lồng ghép các nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác phòng chống dịch đảm bảo công khai và thanh quyết toán đúng quy định; đồng thời, thực hiện tiếp nhận, cấp phát hàng hóa, kinh phí từ nguồn nhận tài trợ cho các đơn vị.

Cấp kinh phí từ nguồn vận động tài trợ để hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tăng cường từ Trung ương và các tỉnh bạn về Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hỗ trợ chế độ cho các y, bác sĩ, nhân viên, chiến sĩ... trực tiếp làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện ghi thu, ghi chi vào Ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí huy động, đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

TD

Chi tiết  Cv4793_signed_signed.pdfunnamed

Hình ảnh hoạt độngbadge