Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập

af96aaf399bf70e129ae copy

Xem toàn vănThông điệp của Thủ tướng Chính phủ.jpg

Tin mới

Các tin khác