Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2025

 Sáng ngày 01/9/2020, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, và định hướng công tác xúc tiến,  vận động viện trợ giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng chủ trì hội nghị.

pcpnn

Trong thời gian qua,  các khoản viện trợ của các tổ chức PCPNN tại Quảng Nam đã phát huy hiệu quả tích cực, đóng góp rất lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, có hơn 70  tổ chức PCPNN hoạt động tại Quảng Nam với tổng giá trị viện trợ đạt trung bình từ 180 - 200 tỷ VNĐ/năm. Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, các tổ chức PCPNN đã triển khai hơn 500 chương trình, dự án tại tỉnh Quảng Nam với tổng giá trị viện trợ đạt gần 38,5 triệu USD, tương đương 865 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên là y tế, giáo dục, môi trường, phát triển nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu, .... Đạt được những kết quả trên là nỗ lực, đóng góp tích cực của các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đối với công tác vận động, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN, cũng như điều phối, quản lý tốt hoạt động các chương trình/dự án tại tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tham gia ý kiến đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN trong thời gian qua, phát huy những mặt tích cực, phân tích và bàn biện khắc phục những hạn chế; đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác vận động, quản lý, sử dụng viện trợ PCPNN và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả, đảm bảo quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; bố trí kinh phí đối ứng phục vụ cho công tác xúc tiến vận động viện trợ PCPNN; cơ chế giám sát các khoản viện trợ PCPNN, đặc biệt là việc giám sát, quản lý tài chính viện trợ, ghi thu, ghi chi, ...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp tích cực của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đối với công tác vận động, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN, cũng như điều phối, quản lý tốt các khoản viện trợ tại tỉnh. Bên cạnh đó, ghi nhận sự tích cực, chủ động trong công tác xúc tiến, vận động viện trợ, phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ các khoản viên trợ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCPNN tại tỉnh. Đồng thời, cần tiến hành thảo luận, trao đổi thẳng thắn những tồn tại hạn chế nhằm đề ra các giải pháp để tháo gỡ, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý, xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Hội nghị định hướng và góp ý xây dựng Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, tập trung thu hút nguồn viện trợ vào các lĩnh vực như: Giáo dc và đào tạo; y tế; đào tạo, giáo dc nghnghip; nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; giải quyết các vấn đề xã hội; môi trường, ng phó vi biến đổi khí hu, phòng chng, gim nh thiên tai; khc phc hu quchiến tranh; văn hóa, thể thao và du lịch.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động. quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

Huynh Trưởng

Hình ảnh hoạt độngbadge