Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2020, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2020-2021

banh to 1UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2020, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2020-2021.

Xem chi tiếtDanh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư.pdf Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Quảng Nam 2020 2021.pdf

Hình ảnh hoạt độngbadge