Sở Ngoại vụ: Dâng hoa và viếng hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân dịp mừng năm mới và đón xuân Tân Sửu 2021, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đối với các thế hệ cha anh, các Mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 18/02/2021 vừa qua, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đoàn viếng, dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kim, Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ dẫn đầu đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức Sở.sưa
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, thể hiện lòng thành kính tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước.
Thắp những nén hương, mỗi công chức, viên chức Sở Ngoại vụ luôn dặn với lòng mình cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa; nguyện hứa đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý góp phần xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng cho quê hương được "nở hoa độc lập, kết trái tự do".

Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng đối với công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Ngoại vụ. Qua đó, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Kiều Nga

 

Hình ảnh hoạt độngbadge