Tổng kết đánh giá tình hình công tác Người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 22/02/2021, Ban về người Việt Nam ở  nước ngoài tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban về Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên của Ban về NVNONN tỉnh. 

hinh 3 copy copy

Năm 2020 là năm cả nước nói chung cũng như tỉnh Quảng Nam nói riêng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 ở nhiều phương diện, công tác đối ngoại, trong đó có công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng gặp nhiều trở ngại đáng kể. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan thành viên Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh, công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 đã được duy trì và đạt được một số kết quả nhất định. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2020, Ban về người Việt Nam đã và đang thực hiện Kế hoạch khảo sát, cập nhật số liệu kiều bào Quảng Nam. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm tạo cơ sở cho việc thúc đẩy phát triển công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn kế tiếp. 


Tại cuộc họp, các thành viên Ban cũng đã thẳng thắn đề xuất những nhiệm vụ trong thời gian đến nhằm thúc đẩy công tác NVNONN phát triển như tập trung xây dựng danh mục các lĩnh vực ưu tiên huy động nguồn lực từ Người Việt Nam ở nước ngoài; xúc tiến thành lập Hội thân nhân Người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam; đẩy mạnh các kênh thông tin về người Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc kết nối với các Hội đoàn …. 


Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao kết quả công tác NVNONN trong năm 2020. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất một số nội dung trọng tâm về chương trình hoạt động năm 2021 như tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thông tin về Quảng Nam ra nước ngoài; tiếp tục xây dựng các chương trình, dự án để mời đội ngũ kiều bào tham gia hợp tác thực hiện ở những lĩnh vực mà đơn vị có nhu cầu; phối hợp đăng cai tổ chức các hoạt động về công tác NVNONN do UBNN về NVNONN chủ trì; tổ chức tập huấn về công tác NVNONN cho cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương…    Hình ảnh hoạt độngbadge