UBND tỉnh tiếp và làm việc tổ chức World Vision International (WVI) - Tầm Nhìn Thế giới tại Việt Nam

Chiều ngày 01/4/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp và làm việc với tổ chức WVI tại Việt Nam do ông Dan Mtonga, Quyền Trưởng Văn phòng Đại diện làm Trưởng đoàn. Cùng dự tiếp có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi làm việc, ông Dan Mtonga đã cảm ơn UBND tỉnh Quảng Nam và các sở, ban ngành, địa phương của tỉnh, đặc biệt là Sở Ngoại vụ trong thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện các Chương trình Vùng và dự án mà WVI tài trợ và cam kết đồng hành cùng với tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai hiệu quả các Chương trình Vùng và mở rộng Chương trình Vùng mới, cũng như đề nghị tỉnh Quảng Nam duy trì tính bền vững thực hiện Chương trình vùng Nông Sơn sẽ kết thúc vào tháng 9/2021 (sau hơn 15 năm thực hiện).

Ảnh tiếp wwi 1 copy

Đại biểu dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao và chân thành cảm ơn tổ chức WVI đã vận động, tài trợ các Chương trình Vùng tại 08 huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn và Nam Trà My và các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số, xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho các cụm hộ gia đình, ... đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người hưởng lợi, nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống của người dân trong vùng dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi; đồng thời, sẽ chỉ đạo UBND huyện Nông Sơn và các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với tổ chức WVI tổng kết Chương trình Vùng Nông Sơn vào năm 2021 và tiếp tục duy trì sau khi Chương trình Vùng kết thúc và mong muốn WVI tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam mở rộng Chương trình Vùng mới trong những năm tiếp theo, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng bền vững giữa tỉnh Quảng Nam và tổ chức WVI.

ảnh tiếp wwi2

Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn

Tổ chức WVI là một tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quốc tịch Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực an ninh lương thực, nông nghiệp; nước sạch vệ sinh môi trường; tái tạo năng lượng bền vững; tài chính vi mô, phát triển kinh tế;phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; biến đổi khí hậu; giáo dục, phát triển và giáo dục trẻ mầm non; bảo trợ trẻ em; y tế; HIV/AIDS; phòng chống mua bán người; hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em; xây dựng năng lực; sự tham gia và bảo vệ trẻ em. Tại Việt Nam, các chương trình của WVI bắt đầu được triển khai từ năm 1988 và tại Quảng Nam, từ năm 1997 đến nay, tổ chức WVI đã vận động, tài trợ nhiều chương trình, dự án và phi dự án triển khai ở nhiều địa phương trong tỉnh. Có thể nói, tổ chức WVI là một trong những tổ chức tài trợ truyền thống và lâu dài nhất cho tỉnh Quảng Nam tính tới thời điểm hiện nay. Nguồn tài trợ tương đối lớn, giá trị viện trợ cho tỉnh trung bình khoảng từ 35-40 tỷ đồng/năm, chiếm 1/5 tổng giá trị viện trợ của các tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn tỉnh.

Thanh An


Tin mới

Các tin khác