Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An

       Từ ngày 17-18/6/2021, đoàn công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Kim, Phó Giám đốc Phụ trách Sở làm Trưởng đoàn, phối hợp với đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND thành phố Hội An làm việc với UBND xã Tân Hiệp, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và các ban, ngành, hội đoàn thể của xã Tân Hiệp.

ANh CLC

Cù Lao Chàm - Hội An - Quảng Nam

         Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Kim đã chia sẻ thông tin, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo trong các văn kiện của Đảng; Luật biển Việt Nam; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982; tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); Nghị quyết số 36- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; nhiệm vụ và giải pháp về phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển của tỉnh.Tuyên truyền đấu tranh chống các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế trên biển; các hoạt động khai thác trái phép, vi phạm chủ quyền quốc gia, ảnh hưởng đến quan hệ các nước trong khu vực; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về quy định công tác bảo hộ ngư dân, đẩy mạnh vận động viện trợ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cũng như quản lý tốt hoạt động của các tổ chức PCPNN và hoạt động viện trợ nhân đạo tại địa phương phải đảm bảo theoquy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển.

       Nhân dịp này, đoàn thăm và gặp gỡ trực tiếp người dân và chủ tàu thuyền để nắm bắt tình hình, nghe phản ánh và thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo.

Thanh An

Hình ảnh hoạt độngbadge