Công bố khai trương Cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Ọoc

    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, ngày 14/8, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Chính quyền tỉnh Xê Kông phối hợp tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc.

Khai trương copy copy

Lễ cắt băng khai trương Cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc

Hình ảnh hoạt độngbadge