Dự triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “ Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý “

Nhằm giúp cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan hiểu rõ hơn về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nâng cao nhân thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc, Sở Ngoại vụ sắp xếp cho 100% công chức, viên chức, người lao động tham dự triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu " Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý " do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam trong ngày 22 tháng 8 năm 2014./.

H. Phong

Tin mới