Sở Ngoại vụ tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020– 2025

Sở Ngoại vụ tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020– 2025

                                                               

Trong hai ngày 9 và 10/6/2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự Đại hộicó đông đủ các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí đại diện cho thanh niên, quần chúng ưu tú của Sở Ngoại vụ.

Dai hoi 2 copy copy

Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ Sở Ngoại vụ có 18 đảng viên; hầu hết đảng viên trong chi bộ được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; có 7/18 đảng viên có trình độ thạc sĩ (39%), 9/18 đảng viên có trình độ cử nhân (50%); có 13/18 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị (72,2%); đây là yếu tố thuận lợi trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của đơn vị.

Đại hội đã đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan. Hoạt động của Chi bộ chuyển biến tích cực, phát triển mạnh mẽ và đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Nhận thức của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên, với ý thức, quyết tâm chính trị cao, bằng tinh thần và tính tiên phong xác định rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong giai đoạn hiện nay. Chi bộ nhận được sự quan tâm sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, được cơ quan và các đoàn thể tạo điều kiện tối đa để Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 -2025 với tinh thần tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tạo sự đoàn kết thống nhất; kiên trì giáo dục đạo đức cách mạng, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại trong tình hình mới, xây dựng bộ máy tổ chức của Sở ổn định về cơ cấu, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, đảm bảo tham mưu, lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà chi bộ Sở Ngoại vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, chi bộ Sở Ngoại vụ cần tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nội quy, quy chế cơ quan, văn minh công sở; tích cực thực hiện cải cách hành chính.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Ngọc Kim được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dai hoi 1 copy copy

          Đ/c Phạm Sáu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tặng hoa cho Ban chấp hành Chi bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Bài, ảnh Huynh Trưởng

Hình ảnh hoạt độngbadge